Bioposer / ”grønne” poser.

Der findes i øjeblikket 3 forskellige typer  ”grønne” poser: Biobaserede, bionedbrydelige og komposterbare poser.

Facts om Bio baserede poser:
Typisk fremstillet på sukkerrør, kartofler eller majs.

Biobaseret plastik, ofte kaldet bioplastik, er kemisk identisk med ”traditionel” plastik, som baseres på fossile brændstoffer -typisk olie. Nedbrydeligheden i naturen er således identisk mellem de to typer. De ender over tid som mikroplastik og endelig nanoplastik, som bliver i miljøet i utallige år. De biobaserede plasttyper (bioplastik) syntetiseres ud af biomateriale som sukker og majs frem for af fossile brændstoffer.

Bioplastik kan derfor være en god løsning, når man udelukkende ser på klimaudfordringen, idet de udledte drivhusgasser ved forbrænding af bioplastik fikseres i nyt biomateriale. I forhold til nedbrydeligheden i naturen har man intet vundet ved bioplastik frem for plastik baseret på olie.

Hvis man vælger denne type emballage skal man vide ovenstående, samt at :

– Indholdet af bio base kan være meget varierende – hvilken procentdel er reelt bio ?
– Hvis poserne er 100% biobaserede,  er stabiliteten af folien til produktion af poserne overraskende dårlig.
( Efter bare et par måneder bliver folien klæbrig og  produktet/posen mister alle tekniske funktioner.)
– Poserne er ikke 100 % genanvendelige, som EU i 2018 har bestemt, at al plast skal være inden år 2025.
– Nogle af poserne kan ikke anvendes til fødevarer.

Facts om Bionedbrydelige poser og komposterbare poser :

Poserne er fremstillet af almindelig PE plast tilsat additiv for at nedbryde plasten. Ofte kan håndtag, lynlås etc. ikke nedbrydes.
Nedbrydningsprocessen starter ved opbevaring i direkte lys eller høj varme. Dette stiller store krav til korrekt opbevaring
og håndtering, da poserne ellers vil gå i stykker under brug.

Såkaldt bionedbrydelig eller komposterbar plastik adskiller sig til gengæld kemisk væsentligt fra
traditionel plastik og KAN nedbrydes til co2 og vand under kontrollerede forhold med rette temperatur, iltforhold, lys, mikroorganismer mv.

De optimale forhold for fuldstændig nedbrydning findes dog kun i industrielle anlæg !
Brugen af bionedbrydelig/komposterbar plastik er altså kun en god løsning, hvis man sikrer sig, at materialet indsamles og håndteres i rette anlæg.

Disse plasttyper nedbrydes således IKKE hurtigt i naturen, da forholdene ikke er optimale for en fuldstændig nedbrydning.

Hvis man vælger denne type emballage, skal man vide ovenstående, samt at:
-Stabiliteten af folien til produktion af poserne er dårlig: folien vil hurtigt klæbe, og de tekniske egenskaber forsvinder.
-Poserne er ikke 100% genanvendelige – de kan ikke omsmeltes.
– Nogle af poserne vil ikke kunne godkendes til fødevarer.

Konklusion:

Ifølge EU’s vedtagelser fra 2018 SKAL al plastmateriale være 100% genanvendeligt (recyclable), inden år 2025 – dvs. diverse bio-xxx folier vil, som resultat heraf, blive forbudt.

I modsætning til den gængse opfattelse er alle disse bio folier hverken 100% nedbrydelige  eller 100% genanvendelige derimod ender de som micro-partikler,  i fødevarer og i fødekæden i naturen.

Der er derfor brugt store summer den sidste tid hos de førende plastproducenter på at fremstille flerlags folier, såkaldte laminater i PE/PET,  der kombinerer 100% genanvendelighed med optimal emballering af produkter.

Joka anbefaler plastposer produceret af 100 % genanvendelig virgin PE og PP,  som vi allerede bruger til vores Minigrip® lynlåsposer i dag. Minigrip® vil ikke blive produceret som Bio-poser af de indlysende grunde nævnt ovenfor, og primært fordi Minigrip® er og vil forblive godkendt til fødevarer samt vil forblive dét kvalitetsprodukt, det har været kendt som i snart 60 år.

Vi forhandler dog visse typer bioposer, bla. laminerede poser i laminat og papir, da vi kan stå inde for, disse produktionsmæssigt er på linje med ordinære laminerede poser, og er miljømæssigt bedre end de nuværende. Se specialprodukter – Doybag. 

Al plast skal behandles på korrekt vis, og er plasten 100 % genanvendelig skal den omsmeltes eller forbrændes rigtigt. Gør man dette,  er dét den mest miljøvenlige løsning der findes pt. !

Vores mission, og det vi tror på, er at ”uddanne” forbrugerne / vores kunder til at indsamle og behandle plasten på korrekt vis, idét det pt. er den eneste fornuftige og ansvarlige løsning.

Vi gransker nøje al ny information, og vores kunder kan være sikre på, at vi ikke sælger noget der er ”varm luft” eller i virkeligheden er mere skadeligt for miljøet end de eksisterende produkter.