Bioposer, bionedbrydelige poser, miljøvenlige & grønne poser bestil nu

Bæredygtig emballage. 

Hos Joka forhandler vi – grøn PE lynlåsposer – poser i genanvendt plast (recycled) samt genanvendelige  laminerede poser. Da informationerne om disse til tider er usikre, bruger vi meget tid på at sikre os at dét vi sælger HAR en effekt på miljø og ER bæredygtigt. I øjeblikket er vi ved at opbygge et sortiment af disse forskellige poser og vi arbejder på at få dem her på hjemmesiden – også som standard varer.

Facts om Bio baserede poser  :
Typisk fremstillet på sukkerrør, kartofler eller majs.
Biobaseret plastik, ofte kaldet bioplastik, er kemisk identisk med ”traditionel” plastik, som baseres på fossile brændstoffer -typisk olie. Nedbrydeligheden i naturen er således identisk mellem de to typer. De biobaserede plasttyper (bioplastik) syntetiseres ud af biomateriale som sukker og majs frem for af fossile brændstoffer.

Biobaseret plastik kan derfor være en god løsning, når man ser på klimaudfordringen, idet de udledte drivhusgasser ved forbrænding af bioplastik fikseres i nyt biomateriale.

Bionedbrydelige poser forhandler vi ikke – dette skyldes følgende :

Facts om Bionedbrydelige poser :
https://videnskab.dk/naturvidenskab/bionedbrydelige-plastikposer-overlever-tre-aar-i-naturen

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ny-undersoegelse-plastbaereposen-er-bedst-for-miljoeet/

Poserne er fremstillet af almindelig PE plast tilsat additiv for at nedbryde plasten. Ofte kan håndtag, lynlåse etc. ikke nedbrydes, dette skal man tjekke !
Nedbrydningsprocessen starter ved opbevaring i direkte lys eller høj varme. Dette stiller store krav til korrekt opbevaring
og håndtering, da poserne ellers kan gå i stykker under brug. ( dog nedbrydes de kun delvist og “forsvinder” således ikke ).

Såkaldt bionedbrydelig eller komposterbar plastik adskiller sig til gengæld kemisk væsentligt fra
traditionel plastik og KAN nedbrydes til co2 og vand. Men KUN under kontrollerede forhold med rette temperatur, ilt forhold, lys, mikroorganismer mv. dvs. kun i store anlæg. 

Hvis man vælger denne type emballage, skal man vide ovenstående, samt at:
-Stabiliteten af folien til produktion af poserne kan være dårlig: folien vil hurtigt klæbe, og de tekniske egenskaber forsvinder.
-Poserne er ikke 100% genanvendelige – de kan ikke om smeltes. ( recycles )
– Nogle af poserne vil ikke kunne godkendes til fødevarer.

Konklusion:

Ifølge EU’s vedtagelser fra 2018 SKAL al plastmateriale være 100% genanvendeligt (recyclable), inden år 2025 – dvs. diverse bio-xxx folier vil, som resultat heraf, blive forbudt.

Der er derfor brugt store summer den sidste tid hos de førende plastproducenter på at fremstille Grøn PE &  flerlags folier, såkaldte laminater i PE/PET,  der kombinerer 100% genanvendelighed med optimal emballering af produkter.

Joka anbefaler plastposer produceret af 100 % genanvendelig / genanvendt  PE og PP,  som vi allerede bruger til vores Minigrip® lynlåsposer i dag. ELLER lynlåsposer i Grøn PE som Joka også lige er blevet forhandler af – disse kombinerer miljøhensyn og er også 100 % genanvendelige. Kontakt os for yderligere information: info@joka.dk

Vi forhandler desuden genanvendelige laminerede poser i mono laminat, da vi kan stå inde for, disse produktionsmæssigt er på linje med ordinære laminerede poser, og er miljømæssigt bedre end de nuværende. Se specialprodukter – Doybag. 

Al plast skal behandles på korrekt vis, og er plasten 100 % genanvendelig skal den om smeltes,  forbrændes eller genanvendes rigtigt. Gør man dette,  er dét den mest miljøvenlige løsning der findes pt. !

Vi gransker nøje al ny information, og vores kunder kan være sikre på, at vi ikke sælger noget der er ”varm luft” eller i virkeligheden er mere skadeligt for miljøet end de eksisterende produkter.

Minigrip PCR 1