Bioposer / ”grønne” poser.

Hos Joka forhandler vi forskellige typer af Bioposer / grønne poser. Da informationerne om disse kan være usikre, bruger vi meget tid på at sikre os at dét vi sælger HAR en effekt på miljø og ER bæredygtigt. Pt. er vi ved at opbygge et sortiment af disse forskellige poser og vi arbejder på at få dem her på hjemmesiden. Indtil da kan vi informere lidt herunder om de forskellige typer.

Ring / mail os for et tilbud på dén type pose I søger, indtil vi har et færdigt program her på siden. 

Der findes i øjeblikket 3 forskellige typer  ”grønne” poser: Biobaserede, bionedbrydelige og komposterbare poser.

Facts om Bio baserede poser:
Typisk fremstillet på sukkerrør, kartofler eller majs.

Biobaseret plastik, ofte kaldet bioplastik, er kemisk identisk med ”traditionel” plastik, som baseres på fossile brændstoffer -typisk olie. Nedbrydeligheden i naturen er således identisk mellem de to typer. De ender over tid som mikroplastik og endelig nanoplastik, som bliver i miljøet i utallige år. De biobaserede plasttyper (bioplastik) syntetiseres ud af biomateriale som sukker og majs frem for af fossile brændstoffer.

Bioplastik kan derfor være en god løsning, når man udelukkende ser på klimaudfordringen, idet de udledte drivhusgasser ved forbrænding af bioplastik fikseres i nyt biomateriale.I forhold til nedbrydeligheden i naturen har man ikke vundet meget ved at anvende Bioplastik frem for plastik baseret på olie. Der forskes pt. i dette.

Hvis man vælger denne type emballage skal man vide ovenstående, samt at :

– Indholdet af bio base kan være meget varierende – hvilken procentdel er reelt bio ?
– Hvis poserne er 100% biobaserede,  kan stabiliteten af folien til produktion af poserne være overraskende dårlig.
( Efter bare et par måneder bliver folien klæbrig og  produktet/posen mister alle tekniske funktioner.)
– Poserne er ikke 100 % genanvendelige, som EU i 2018 har bestemt, at al plast skal være inden år 2025.
– Nogle af poserne kan ikke anvendes til fødevarer.

Facts om Bionedbrydelige poser og komposterbare poser :

https://videnskab.dk/naturvidenskab/bionedbrydelige-plastikposer-overlever-tre-aar-i-naturen

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ny-undersoegelse-plastbaereposen-er-bedst-for-miljoeet/

Poserne er fremstillet af almindelig PE plast tilsat additiv for at nedbryde plasten. Ofte kan håndtag, lynlås etc. ikke nedbrydes, dette skal man tjekke !
Nedbrydningsprocessen starter ved opbevaring i direkte lys eller høj varme. Dette stiller store krav til korrekt opbevaring
og håndtering, da poserne ellers kan gå i stykker under brug.

Såkaldt bionedbrydelig eller komposterbar plastik adskiller sig til gengæld kemisk væsentligt fra
traditionel plastik og KAN nedbrydes til co2 og vand under kontrollerede forhold med rette temperatur, iltforhold, lys, mikroorganismer mv.

Hvis man vælger denne type emballage, skal man vide ovenstående, samt at:
-Stabiliteten af folien til produktion af poserne kan være dårlig: folien vil hurtigt klæbe, og de tekniske egenskaber forsvinder.
-Poserne er ikke 100% genanvendelige – de kan ikke omsmeltes.
Nogle af poserne vil ikke kunne godkendes til fødevarer.

Konklusion:

Ifølge EU’s vedtagelser fra 2018 SKAL al plastmateriale være 100% genanvendeligt (recyclable), inden år 2025 – dvs. diverse bio-xxx folier vil, som resultat heraf, blive forbudt.

Der er derfor brugt store summer den sidste tid hos de førende plastproducenter på at fremstille Grøn PE &  flerlags folier, såkaldte laminater i PE/PET,  der kombinerer 100% genanvendelighed med optimal emballering af produkter.

Joka anbefaler plastposer produceret af 100 % genanvendelig virgin PE og PP,  som vi allerede bruger til vores Minigrip® lynlåsposer i dag. ELLER lynlåsposer i Grøn PE som Joka også lige er blevet forhandler af  – disse kombinerer miljøhensyn og er også 100 % genanvendelige. Kontakt os for yderligere information: info@joka.dk

Vi forhandler desuden komposterbare laminerede poser i laminat og papir, da vi kan stå inde for, disse produktionsmæssigt er på linje med ordinære laminerede poser, og er miljømæssigt bedre end de nuværende. Se specialprodukter – Doybag. 

Al plast skal behandles på korrekt vis, og er plasten 100 % genanvendelig skal den omsmeltes eller forbrændes rigtigt. Gør man dette,  er dét den mest miljøvenlige løsning der findes pt. !

Vi gransker nøje al ny information, og vores kunder kan være sikre på, at vi ikke sælger noget der er ”varm luft” eller i virkeligheden er mere skadeligt for miljøet end de eksisterende produkter.